Populárne Príspevky O Zdravie

none - 2018

Mama je príliš chorá na liečbu lymfómu

Máme rešpekt voči vašim osobným ochrane.

Moja matka (78) má okrem cievnej demencie a emfyzému aj lymfóm II. Rozhodli sme sa neliečiť lymfóm kvôli jej fyzickému a psychickému stavu. Aký je rýchly odhad lymfómu?

Je veľmi ťažké vedieť, ako rýchlo bude lymfóm rásť bez toho, aby vedel konkrétny podtyp. Agresívne lymfómy, ako napríklad difúzny veľký B-bunkový lymfóm, typicky rastú za mesiace, zatiaľ čo menej indolentné podtypy, ako napríklad folikulárny lymfóm, môžu rásť roky. Dokonca aj v rámci jedného podtypu lymfómu sa progresia môže výrazne meniť.

Celkovo sme ako onkológovia ťažko predvídame rýchlosť rastu, keď sa stretneme s pacientom. V priebehu času sa progrese stáva zreteľnejšou, keď sledujeme pacientovu fyzickú skúšku a niekedy prehliadame.

Aj keď vaša matka nemôže dostať chemoterapiu, môže dostať výhodu lokalizovaného žiarenia na kontrolu symptómov. Okrem toho, ak má bolesť alebo iné príznaky súvisiace s jej lymfómom, tieto môžu a mali by byť agresívne zvládnuté pomocou liekov

Posledná úprava: 2. 11. 2008

Poslať Váš Komentár